Зошто ние

МСФИ Ревизија е комплетно посветена кон своите клиенти. Имаме одлична комбинација на искусни и квалификувани лидери и вработени кои можат да одговорат на различни предизвици. Ова подразбира:

  • Искусен тим од врвни професионалци – Имаме големо знаење и искуство за да им служиме на нашите клинети
  • Постојаниот стремеж кон највисок квалитет во нашата професионална работа и страста за фокусирање на клиентите и услуги остануваат камен – темелници на нашиот успех. Сите наши професионалци активно ги опслужуваат клиентите секојдневно.
  • Ентузијазам во работењето – Со нетрпение очекуваме да работиме со секој клиент

Расположливост со индустриска експертиза – Вклучување на најдобра можна комбинација на индустриски и технички експерти за да обезбедиме висококвалитетна услуга

Доверливите услуги за финансиска ревизија се од витално значење во економијата на Република Северна Македонија. Како ревизори, ние сме одговорни за обезбедување на транспарентни, точни и информативни финансиски информации за компаниите на нашите клиенти, дозволувајќи им на инвеститорите и другите заинтересирани страни да донесат информирани одлуки за инвестирање капитал во компанија – а во исто време да се осигураме дека компаниите се придржуваат до даноците легислативата итн. Се бараат ревизорски услуги за заштита на интегритетот на пазарот на капитал во нашата земја, а нашиот тим се стреми секогаш да дава точни резултати на професионален начин.

Карактеристиките на услугата на нашите професионалци за уверување и сметководствени услуги вклучуваат практичен, целогодишен контакт со нашите клиенти, кои имаат корист од нашата посветеност на континуитетот на услугата и искористувањето на нашите најискусни професионалци за време на нивните ревизии. Нашиот ревизорски пристап се заснова на Меѓународните ревизорски стандарди, обезбедувајќи висококвалитетни ревизии спроведени во временски рамки доставени до засегнатите страни на континуирана основа, за да се спречат празнините во очекувањата.

Без разлика дали се стремиме да ги прошириме и подобриме операциите, да привлечеме или обезбедиме раст или инвестициски капитал или едноставно да преговараме поповолни услови со нивниот постоечки заемодавач, ние ги ревидираме или прегледуваме (како што е соодветно) финансиските извештаи на нашите клиенти за да обезбедиме усогласеност со релевантната меѓународна рамка за финансиско известување. Нашата ревизија на овие финансиски извештаи често е неопходен елемент за да им помогнеме на нашите клиенти да ги исполнат нивните цели за финансирање и раст.